Psychiatria pre prax 1/2003

PSYCHOFARMAKA KARDIOLOGA A PSYCHIATRA NEROZDĚLUJÍ

MUDr. Vladimír Lávička

V běžné klinické praxi jsou pro kardiologa zajímavé zejména dvě skupiny psychofarmak, které hojně používá psychiatr. Anti­psychotika a antidepresiva. Antipsychotika z důvodu možných nežádoucích kardiovaskulárních účinků, některá antidepresiva naopak z možnosti zabránění závažných kardiovaskulárních příhod.

Kľúčové slová: antipsychotika, antidepresiva, ICHS, deprese, SSRI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSYCHOTHERAPEUTICS DO NOT DIVIDE A PSYCHIATRIST FROM A CARDIOLOGIST

In routine medical practice a cardiologist encounters mainly two groups of psychotherapeutics frequently used by a psychiatrist – antipsychotics and antidepressants. Antipsychotics can possibly cause unfavorable cardiac impacts, on the contrary some antidepressants can prevent major cardiovascular events.

Keywords: antipsychotics, antidepressants, ischaemic cardiac disease, depression, SSRI.