Psychiatria pre prax 2/2021

Psychiatrické aspekty Long Covid

MUDr. Peter Kovačovič

Termín Long Covid označuje chorobný stav, ktorý nastáva u časti pacientov v čase dlhšom ako štyri týždne po prekonaní akútnej formy ochorenia vyvolaného vírusom SARS-CoV-2. Podľa doterajších vedomostí sa u každého tretieho človeka v období pol roka od expozície vírusu rozvinie neurologická alebo psychiatrická symptomatika spĺňajúca kritériá pre diagnózu. Kompletný obraz o patofyziológii ochorenia zatiaľ nie je známy, no ukazuje sa, že podstatnú úlohu zohráva spoločné pôsobenie psychologických a biologických faktorov, a to najmä dôsledky prehnanej imunitnej odpovede organizmu, hyperkoagulačný stav, neuroinflamácia, a z toho vyplývajúce poškodenie nervového systému. Vzhľadom na pomerne frekventovanú a závažnú psychiatrickú symptomatiku je potrebné rozpoznanie ochorenia, vedomosť o diferenciálnej diagnostike ako aj o perspektívnych možnostiach manažmentu syndrómu pre lekárov aj pacientov.

Kľúčové slová: Long Covid, kognitívne poruchy, úzkostné poruchy, depresia, patofyziológia, diferenciálna diagnostika

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Psychiatric aspects of Long Covid

Long Covid is a term reserved for syndrome that manifests in a portion of patients at least 4 weeks after acute exacerbation of disease caused by SARS-CoV-2 virus. According to recent data, every third patient exposed to the mentioned virus develops neurological or psychiatric conditions meeting diagnostic criteria of a disease. Although complete understanding of pathophysiology of this syndrome is still unknown, recent findings suggest underlying psychological and biological mechanisms, namely immune system dysregulation, hypercoagulability, neuroinflammation and resulting neuronal injury. Considering relatively frequent and serious psychiatric symptoms, recognizing symptoms of this disease, differential diagnosis and awarness of possible treatment options is essential for both patients and caretakers.

Keywords: Long Covid, cognitive disorders, anxiety disorders, depression, pathophysiology, differential diagnosis