Psychiatria pre prax 6/2007

PSYCHIATRIA PRE PRAX – SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV

MUDr. Elena Žigová

V dňoch 27. – 29. septembra 2007 sa v Senci konal 3. ročník sympózia psychiatrov Psychiatria pre prax. Organizátorom tohto psychiatrického fóra, ktoré bolo určené všetkým ambulantným a nemocničným psychiatrom a iným odborníkom z tejto oblasti, bolo vydavateľstvo Solen s.r.o a celé podujatie bolo pod odbornou garanciou Psychiatrickej nemocnice Ph. Pinela v Pezinku. Po otvorení podujatia a úvodných slovách prezidenta sympózia doc. MUDr. Pavla Černáka, PhD., nasledoval bohatý odborný program, členený do tematických blokov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť