Psychiatria pre prax 2/2005

Prospěch a rizika antidepresivní léčby u dětí a adolescentů

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Teoreticky mohou agitovanost a neklid, které se objevují u některých dětí léčených SSRI, zvyšovat riziko jejich suicidálního chování a poškozování sebe nebo druhých. Na druhé straně, neexistuje důkaz, že zvýšena agitovanost při léčbě SSRI je synonymem pro suicidální chování a u více než 4 000 dětí a adolescentů, kteří byli léčeni v klinických studiích s SSRI, se nevyskytla dokonaná suicidia.

Kľúčové slová: SSRI, děti, riziko, suicidální chování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BENEFIT AND RISKS OF ANTIDEPRESSANT TREATMENT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

In theory, agitation and nervousness that occur in some children treated SSRIs might increase their risk of suicidal behavior, self- -injury or of harming others. On the other hand, no evidence has shown that increased agitation with SSRIs is synonymus with suicidal behavior, and no suicides have occured in more than 4 000 children and adolescents studied in SSRI clinical trials.

Keywords: SSRI, children, risk, suicidal behavior.