Psychiatria pre prax 3/2011

Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., MUDr. Katarína Obereignerů, Mgr. Tomáš Divéky, PhDr. Renata Gajdačková, Mgr. Magdaléna Šmídová, Mgr. David Čáp, prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Test kresby lidské postavy patří k nejčastěji užívaným psychologickým testům. I když je pro diagnostický přínos orientační, umožňuje rychle posoudit přítomnost závažných psychopatologických fenoménů. U schizofrenie test kresby lidské postavy odráží přítomnost floridní psychotické symptomatiky i přítomnost negativních příznaků onemocnění, především kognitivních deficitů. Na základě empirie je možné odlišit specifické fenomény v kresbě u jednotlivých typů schizofrenie.

Kľúčové slová: test kresby lidské postavy, schizofrenie, kognitivní funkce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Signs of schizophrenia in the draw-a-person test

The draw a person test is one of the most frequently using psychological tests. Its diagnostic benefit is orientational, therefore it makes it possible to examine a possibility of consequential psychopatological phenomenons. The draw a person test reflects the presence of florid psychotic symptoms and presence of negative symptoms, especially cognitive deficits in schizophrenia. We differentiate empirically specific phenomenons in particular types of schizophrenia in the drawing.

Keywords: draw a person test, schizophrenia, cognitive functions.