Psychiatria pre prax 6/2008

PROGRAM „MANAŽMENT CHOROBY A ZOTAVENIA“ PRE PACIENTOV S ŤAŽKOU DUŠEVNOU PORUCHOU

Mgr. Dita Leczová

Cieľom článku je predstaviť odborníkom na duševné zdravie program „Manažment choroby a zotavenia“ (Illness Management and Recovery, IMR). Program IMR bol vytvorený v USA za účelom zjednotenia rôznych psychosociálnych intervencií pre pacientov s ťažkou duševnou poruchou do jedného štandardizovaného programu. Efektivita programu IMR v jednotlivých oblastiach jeho zamerania bola niekoľkokrát preukázaná v zahraničných štúdiách (5, 8), predovšetkým v USA a Austrálii, pričom v USA prebieha zavádzanie tohto programu, ako intervencie spĺňajúcej podmienky praxe založenej na dôkazoch (Evidence-Based Practice), na celonárodnej úrovni. Implementácia a overenie efektivity programu IMR na Slovensku je súčasťou riešenia doktorandskej dizertačnej práce autorky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť