Psychiatria pre prax 4/2017

Prionová choroba u 66-ročnej pacientky

MUDr. Veronika Režnáková

Prionové choroby, známe aj ako transmisívne spongioformné encefalopatie, tvoria skupinu zriedkavých neurodegeneratívnych prenosných chorôb, bez výnimky fatálnych, ktoré sú charakterizované neurologickými a psychiatrickými príznakmi. Článok stručne zhŕňa problematiku prionových chorôb a uvádza kazuistiku Creutzfeldt-Jakobovej choroby u 66-ročnej pacientky.

Kľúčové slová: prionové choroby, príznaky, diagnostika, liečba, Creutzfeldt-Jakobova choroba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prion disease in a 66-years-old female patient

Prion diseases, also known as transmissible spongiform encephalopathies, are a group of rare neurodegenerative transmissible diseases, always with fatal outcome, characterized by neurological and psychiatric symptoms. The article summarizes briefly the topic of human prion diseases, presents a case report of a Creutzfeldt-Jakob disease in a 66 years old female patient.

Keywords: prion disease, symptoms, diagnostics, treatment, Creutzfeldt-Jakob disease