Psychiatria pre prax 6/2003

Principy krizové intervence

MUDr. Jiří Švarc

Krize je jedním z nejčastějších důvodů vyhledání psychiatrické péče. Období krize je východiskem pro vyšší morbiditu i mortalitu. Psychiatři u klientů v krizi obvykle diagnostikují poruchu přizpůsobení (nejčastější diagnóza na krizových centrech), neboť poruchy přizpůsobení podle MKN-10 navazují na významné životní změny či stresové události a projevují se tísní, poruchami emocí, narušením sociálního fungování a výkonu. Příznaky zahrnují zpravidla depresivní náladu, úzkost, obavy, poruchy chování, a u adolescentů výbuchy násilí. U dospělých porucha přizpůsobení zpravidla odeznívá do šesti měsíců, u třetiny však přetrvává i po roce. Epidemiologické studie poruch přizpůsobení nejsou, postižení lidé však vyhledávají zdravotnická zařízení, ženy 2× častěji, u adolescentů je častou komplikací suicidální pokus. Krizová intervence (KI) je terapeutické vedení klienta v krizi, především pomocí krátké psychoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť