Psychiatria pre prax 4/2010

Prevalencia vírusových hepatitíd C a B u klientov resocializačných zariadení Slovenska

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., doc. MUDr. František Gazdík, PhD., RNDr. Daniela Hučková, doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., PhDr. Zuzana Miková, MPH.

Chronická hepatitída C je vedúcou príčinou vzniku chronickej choroby pečene, vrátane cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu, a najčastejšou indikáciou na transplantáciu pečene. Najrizikovejšou skupinou s vysokou prevalenciou vírusovej hepatitídy C v celosvetovom meradle, ako aj na Slovensku, je skupina intravenóznych drogovo závislých jedincov. Resocializačné zariadenia sú zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť pre drogovo závislých, v ktorých sa poskytuje resocializácia a rehabilitácia po ukončení liečby v zdravotníckom zariadení. Súčasťou komplexnej starostlivosti o klientov je aj skríningové vyhľadávanie a následná liečba vírusových hepatitíd B a C. Cieľom sledovania bolo zistiť prevalenciu vírusových hepatitíd B a C u drogovo závislých v 10 resocializačných zariadeniach na Slovensku. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú v sledovanej rizikovej skupine vysokú séroprevalenciu vírusu hepatitídy C (64 %) na rozdiel od hepatitídy B (0,6 %). Tento rozdiel je podmienený preventívnym očkovaním proti hepatitíde B.

Kľúčové slová: hepatitída C, hepatitída B, prevalencia, resocializačné zariadenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevalence of viral hepatitis C and B in clients of resocialization facilities in Slovakia

Chronic HCV infection is the leading cause of chronic liver disease, including cirrhosis and cancer, and the most common indication for liver transplantation. In industrialised countries, injecting drug use is currently the most important risk factor for infection with hepatitis C, resulting in high prevalence of hepatitis C among injecting drug users. Resocialization institutions are established for drug users, which provide reintegration and rehabilitation after completion of treatment in medical institution. The aim of the study was to assess the prevalence of hepatitis C and B among clients of 10 resocialization facilities in Slovakia. The results documented high prevalence of hepatitis C (64 %) and low prevalence of hepatitis B (0,6 %) is influenced by vaccination directed program against hepatitis B virus in this risk group.

Keywords: hepatitis C, hepatitis B, prevalence, resocialization facilities.