Psychiatria pre prax 3/2015

Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Popsán případ 57letého lékaře, obviněného z pohlavního zneužívání dětí obou pohlaví. Soudně znalecké posudky se v daném případě lišily zásadním způsobem. Neobvyklá povaha deliktu a jeho ojedinělost v dosavadním životě pachatele, stejně jako jeho závažný somatický stav vedly k závěru, že se v daném případě jednalo o přechodnou globální amnézii, a že tedy delikt nebyl motivován sexuálně.

Kľúčové slová: sexuální delikt, znalecký posudek, transitorní globální amnézie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transient global amnesia and a sexual offence – an anusual casuistic

A casuistic of forensic expertise of 57 years old physician, banned for sexual abuse of children both gender is given. Previous forensic expertises were in the case basically different. Very atypical phenomenology of the offence and its isolated occurrence within the life of subject, combined with serious somatic diseases leads us to the diagnostic conclusion transient global amnesia. The offence was not sexually motivated

Keywords: sexual offence, forensic expertise, transient global amnesia.