Psychiatria pre prax 2–3/2010

Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou

MUDr. Jozef Benkovič

Autor uvádza základné charakteristiky pomerne zriedkavej, ale veľmi nepríjemnej poruchy – kleptománie. Na príklade klientky, trpiacej touto chorobou, poukazuje na možnosti jej úspešnej kombinovanej terapie, kognitívno-behaviorálnou terapiou a farmakoterapiou.

Kľúčové slová: kleptománia, kognitívno-behaviorálna terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Application of cognitive behaviour therapy with kleptomania affected client

The autor states in the article the basic characteristies of a relatively rare but very uncomfortable disorder called kleptomania. At the example of case study of client suffering from this disease he points to the possibilities of asuccesful combined treatment cognitive behaviour therapy and farmacotherapy.

Keywords: kleptomania, cognitive behaviour therapy.