Psychiatria pre prax 3/2002

Použití moklobemidu v terapii bipolární afektivní poruchy

MUDr. Jiří Krombholz

Moclobemid patří do skupiny inhibitorů monoaminooxydázy, za jeho indikační oblast se obvykle považují útlumové, anhedonické deprese, doporučená dávka bývá kolem 900 mg pro die. V tomto sdělení referuji o třech případech použití moclobemidu v méně obvyklé indikaci, a to u bipolární poruchy a v jednom případě u pacientky, kterou je možné označit za „rychlého cykléra“. Motivací pro použití moclobemidu v atypických indikacích byla v prvním případě farmakorezistence (proto také bylo použito neobvykle vysokých dávek až 1500 mg denně), v druhém případě literárně uváděný fakt, že úspěšnost terapie moclobemidem může být geneticky podmíněna, tento předpoklad se v praxi potvrdil. Ve třetím případě jde o pacientku méně spolupracující, u níž se po různých kombinacích antidepresiv objevily fáze rychlého cyklování. Při podávání moclobemidu jsou všichni tři pacienti v dobré až velmi dobré remisi a u žádného z nich nedošlo při podávání moclobemidu k přesmyku do manické fáze.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť