Psychiatria pre prax 1/2016

Posuzování duševního stavu v trestním řízení a poskytování psychiatrické péče

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Článek shrnuje pro psychiatry základy procesu posuzování duševního stavu v trestním řízení v ČR. Pomocí trestního řádu a nového trestního zákoníku definuje a vysvětluje základní pojmy: nepříčetnost, duševní porucha, podjatost, odborné zaměření, revizní posudek, ústavní posudek, pozorování duševního stavu v ústavu, ochranné léčení, zabezpečovací detence aj. Popisuje odlišnosti posuzování dětí, mladistvých, svědků a poškozených. Článek pojednává o procesních aspektech přibírání znalců z odvětví psychiatrie, formulaci otázek, hodnocení ne/příčetnosti, navrhování ochranných opatření, posuzování věrohodnosti, závažnosti újmy na zdraví aj. Popisuje úskalí posudků zadaných před zahájením tr. stíhání a ve vykonávacím řízení a tzv. privátních posudků. Článek se věnuje přístupu znalců a orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) ke zdravotnické dokumentaci. Nový zákon o obětech trestných činů ukládá i nové povinnosti zdravotníkům.

Kľúčové slová: znalec, posudek, duševní porucha, trestní řízení

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The evaluation of the mental status in the criminal procedure and the providing psychiatric care

The compendious article describes some procedural aspects of the evaluation of the mental status in the criminal procedure in Czech Republic. It defines the basic terms as insanity, mental disorder, forensic expertise, institute expertise, observation of mental state, prejudice, forensic treatment, protective detention etc. The article explains the difference of the evaluation of the juvenile offender, the evaluation of the credibility of the witness, the evaluation of the mental injury and some other practical aspects of the forensic evaluation. The article describes the legal possibilities of the access to medical records by the experts, the criminal police and the court. New law about crime victims imposes some new duties on medical staff.

Keywords: forensic expert, evaluation, mental disorder, criminal law