Psychiatria pre prax 3/2016

Postavení akupunktury v psychiatrii

MUDr. Ondřej Franek

Akupunktura je jednou z metod nekonvenční medicíny, která reprezentuje v současné době relativně rozšířenou léčebně podpůrnou metodu v řadě lékařských oborů, ovšem s nehomogenní základnou. Pouze malé procento psychiatrických diagnóz je indikováno k provádění akupunktury. Vzdělávání v akupunktuře je vzhledem k polymorfnímu výkladu nejednotné. Pohybuje se od východně filozofických pohledů až po vědecký přístup založený na důkazech. Akupunktura nicméně představuje jednoduchou a levnou alternativu v rámci celostního přístupu k pacientovi jak v psychiatrické ambulanci, tak na nemocničním lůžku.

Kľúčové slová: akupunktura, alternativní medicína, vzdělávání v akupunktuře, léčba akupunkturou

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Position of acupuncture in psychiatry

Acupuncture is one of the methods of unconventional medicine, which currently represents a relatively extended method of suportative treatment in many medical fields, but not on homogeneous foundations. Only a small percentage of psychiatric diagnoses is indicated to perform acupuncture. Training in acupuncture is due to the polymorphic interpretation very unequal, ranging from the east philosophical perspectives to the scientific evidence-based approach. Acupuncture, however represents a simple and inexpensive alternative within holistic approach to a patient at a psychiatric surgery or on a hospital bed as well.

Keywords: acupuncture, alternative medicine, acupuncture education, acupuncture treatments