Psychiatria pre prax 6/2003

Poruchy správania v REM spánku

MUDr. Mária Tormašiová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová

Bdelosť je obvykle spojená s vedomím a svalovým napätím, pre REM spánok (rapid eye movement) sú typické živé sny a svalová atonia. Medzi týmito stavmi existuje viacero kombinácií a ich klinická manifestácia závisí na tom, či vychodzí stav je bdelosť, alebo REM spánok. Bdelé automatické správanie ako súčasť REM predstavuje poruchu správania v REM spánku (REM sleep behavior disorders – RBD), ktorá je najlepšie študovanou parasomniou a je predmetom tohoto prehľadu.

Kľúčové slová: poruchy správania v REM, spánok, polysomnografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Behavioral disturbances during REM sleep

Vigilance is usually associated with consciousness and muscle tone, on the contrary vivid dreams and muscle atonia are typical for REM (rapid eye movement) sleep. Between these two states there are a few combinations, manifestations of which depend on initial circumstances, whether it is REM sleep or vigilant state. Vigilant automatic behavior as a part of REM represents behavioral disturbance during REM sleep (REM sleep behavior disorders – RBD), which is the best studied parasomnia and is the topic discussed in this review.

Keywords: behavioral disturbances during REM, sleep, polysomnography.