Psychiatria pre prax 1/2002

Poruchy příjmu potravy u dospívajících dívek s diabetm I. typu

PhDr. Tamara Hrachovinová

V práci je diskutován na základě literárního přehledu i českého výzkumu problém komorbidity poruchy příjmu potravy (PPP) a DM 1. typu. Pro léčbu diabetu 1. typu je charakteristické konstantní monitorování příjmu potravy. Tato nadměrná pozornost věnovaná jídlu a hmotnosti jak zdravotníků, tak i samotných nemocných, může být rizikovým faktorem pro rozvoj závažných jídelních problémů až poruch příjmu potravy. Kombinace PPP a diabetu 1. typu je spojena se závažnými zdravotními riziky a komplikacemi v léčbě. Hladovky, zvracení, užívání laxativ a diuretik, snižování hladiny inzulinu ve strachu z tloušťky, stejně jako přejídání narušují metabolickou kontrolu. Předpokládá se, že komorbidita těchto dvou poruch výrazně zvyšuje riziko vzniku pozdních komplikací diabetu (1, 19, 21).

Kľúčové slová: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, prevalence, diabetes mellitus 1. typu, pozdní komplikace diabetu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Food Intake Disturbances in Teenage Girls with Type 1 Diabetes Mellitus

The problem of co-morbidity of food intake disturbance and diabetes mellitus type I is discussed, a review of the literature is presented and the Czech research on this subject is introduced in this article. Continuous monitoring of food intake is typical for the management of patients with type1 diabetes. This excessive attention to food and weight control by both medical personnel and patients themselves could present a risk factor for the development of serious eating difficulties resulting in food intake disturbances. The combination of a food intake disorder and type1diabetes is associated with severe health risks and complications in therapy. Weight-losing diets, vomiting, abuse of laxatives and diuretics, reduction in insulin levels for fear of putting weight on, as well as overeating, interfere with metabolic control. Co-morbidity of these two disorders is believed to increase significantly the risk of late-onset diabetic complications.

Keywords: food intake disturbances, mental anorexia, mental bulimia, prevalence, diabetes mellitus type I, late complications of diabetes.rs.