Psychiatria pre prax 4/2007

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.

Článek o poruchách příjmu potravy nepřináší do této všeobecně známé problematiky žádné nové poznatky a závěry, je shrnutím základních charakteristických projevů dvou variant poruch příjmu potravy, mentální anorexie a mentální bulimie. Je připomínkou toho, jak se tyto poruchy projevují, jaké jsou terapeutické postupy a upozorněním na nutný komplexní přístup jak v diagnostice, tak v terapii těchto nemocí.

Kľúčové slová: mentální anorexie, mentální bulimie, psychoterapie, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EATING DISORDERS

The article about eating disorders does not bring in this generally known problem any new findings and conclusions. It is a review of two basic clinical forms of eating disorder-mental anorexia and mental bulimia. It reminds us their typical presentation and therapeutic approach and underlines a necessary complex approach both in diagnosis and therapy of these diseases.

Keywords: mental anorexia, mental bulimia, psychotherapy, pharmacotherapy.