Psychiatria pre prax 2/2006

Poruchy chování u demencí

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Poruchy chování jsou častými a závažnými symptomy u pacientů s demencí. V jejich léčbě se používá široká řada farmakoterapeutických přípravků s diskutabilní účinností. Článek podává přehled nejčastějších symptomů narušeného chování u demence (agitovanost, agresivita, poruchy nálady, poruchy spánku apod.) a jejich možné terapeutické ovlivnění, podložené nedávno publikovanými studiemi.

Kľúčové slová: demence, Alzheimerova nemoc, poruchy chování, inhibitory cholinesterázy, antipsychotika 1. generace, antipsychotika 2. generace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BEHAVIORAL DISTURBANCES IN DEMENTIA

The symptoms of behavioral disturbance represent common and serious hallmarks in patients with dementia. A wide variety of pharmacological agents are used in the management of behavioral symptoms of dementia, however with controversial effectivity. The article brings an overview of frequently mentioned behavioral diturbances in dementia (agitation, aggression, affective disorders, sleep impairment etc.) and current evidence-based approach to their treatment.

Keywords: dementia, Alzheimer disease, behavioral disturbances, cholinesterase inhibitors, 1st generation of antipsychotics, 2nd generation of antipsychotics.