Psychiatria pre prax 3/2015

Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Článek je věnován psychosomatickému a psychoterapeutickému přístupu v ambulantní psychiatrické praxi. Zdůrazňuje význam psychosociálních okolností a životního kontextu u člověka s projevy tzv. duševní poruchy. Jako možnost naplnění bio-psycho-sociální perspektivy v ambulantní praxi je uveden příklad interdisciplinární spolupráce. Kromě vlastních zkušeností jsou zmíněny některé myšlenky současné kritické psychiatrie.

Kľúčové slová: psychiatrie, psychoterapie, psychosomatický přístup, bio-psycho-sociální model, kritická psychiatrie, interdisciplinární spolupráce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A disorder or anything else? Psychosomatic approach in outpatient psychiatry

The article presents psychosomatic and psychotherapeutic approach in outpatient psychiatry. It points out psychosocial context of an individual who suffers from so called mental disorder. Bio-psycho-social model in understanding mental health and illness is mentioned. An experienced-based example of interdisciplinary collaboration reflecting a bio-psycho-social model in outpatient clinical practice is discussed. Apart from clinical experience, some ideas from current critical psychiatry are introduced.

Keywords: psychiatry, psychotherapy, psychosomatic approach, bio-psycho-social model, interdisciplinary collaboration, critical psychiatry.