Psychiatria pre prax 4/2004

Porovnanie účinku a nežiadúcich účinkov liečby olanzapínom a risperidonom u hospitalizovaných žien

MUDr. Marek Zelman

Príspevok sa zaoberá sledovaním účinnosti a výskytom nežiadúcich účinkov pri liečbe risperidonom a olanzapínom u hospitalizovaných žien s ochorením z okruhu schizofrénie v päťtýždňovom hodnotení. Výsledky potvrdili rovnaký účinok oboch antipsychotík na pozitívnu symptomatiku, vyšší účinok olanzapínu na negatívne príznaky schizofrénie a v spektre nežiadúcich účinkov vyšší výskyt EPS a eleváciu hladín prolaktínu pri liečbe risperidonom. V porovnaní nárastu hmotnosti a zmien QTc intervalu nebol medzi farmakami zaznamenaný významný rozdiel.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť