Psychiatria pre prax 5–6/2010

Podílela se kombinace paroxetinu a ibuprofenu na mozkovém krvácení?

prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Sdělení popisuje případ spontánně vzniklého intracerebrálního krvácení u 48leté pacientky léčené paroxetinem a ibuprofenem. Tato kombinace inhibuje funkci trombocytů. Lékaři by si měli být vědomi rizika krvácení u pacientů léčených selektivními inhibitoty zpětného vychytávání serotoninu.

Kľúčové slová: paroxetin, ibuprofen, antiagregační efekt, intracerebrální krvácení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intracranial bleeding associated with selective serotonin reuptake inhibitor paroxetine and coadministration with ibuprofen

The observational case report deal with a 48-year old woman who used paroxetine and ibuprofen developed intracranial bleeding. Paroxetine and ibuprofen synergistically inhibit platelet function. Doctors should be aware of the increased risk of hemorrhage among patients on selective serotonin reuptake inhibitors.

Keywords: paroxetine, ibuprofen, antiplatelet activity, intracranial bleeding.