Psychiatria pre prax 4/2001

PECC – Nová možnost hodnocení a měření psychóz …nejen pro lékaře a klinické psychology?

Mgr. Barbora Wenigová

PECC (Nástroj pro vyhodnocování psychóz k běžnému použití pro ošetřovatele – Psychosis evalution tool for common use by caregivers) je nově v Belgii vyvinutý nástroj pro vyhodnocování a sledování psychotických pacientů jak hospitalizovaných, tak ambulantních. Umožňuje přesné a průběžné vyhodnocování různých oblastí, které souvisejí jak s pacientem samotným, tak s plánováním a vyhodnocením zásahů. Přestože jsou pro posuzování jednotlivých stránek symptomatických a funkčních výsledků psychotických poruch k dispozici různé nástroje, existuje potřeba integrovaného nástroje hodnocení vhodného pro každodenní ošetřovatelskou práci. Nástroje, jež by bral v potaz nejen klinické, ale i rehabilitační a společensko-rodinné aspekty onemocnění. Toto semi-strukturované interview je určeno především pro zdravotní sestry. Ty hrají mnohdy klíčovou roli v léčbě a v péči o psychotické pacienty. Užívání PECC se datuje v České republice od r. 2000, a to především v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov a v Psychiatrické klinice Hradec Králové. Do této doby prošlo programem padesát pacientů s diagnózou schizofrenního okruhu. Zavádění PECC farmaceutickou firmou JANSSEN CILAG do běžné zdravotní péče nepochybně přispěje ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a léčebných postupů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť