Psychiatria pre prax 5–6/2010

Patofyziologie vztahu bolesti a deprese

doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Pacienti s chronickou bolestí trpí víc než jen bolestí samotnou. Omezená hybnost, izolace, ztráta sociálních kontaktů a katastrofické myšlení podstatně zhoršují jejich kvalitu života. Častá komorbidita chronické bolesti a deprese připouští existenci některých mechanizmů společných pro obě onemocnění. V článku jsou rozebrány mechanizmy vzniku bolesti a způsob, jakým ovlivňuje chronická bolest činnost mozku. Stručně je zmíněna terapie chronické bolesti adjuvantními analgetiky.

Kľúčové slová: chronická bolest, periferní a centrální mechanizmy bolesti, deprese, farmakologická léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathophysiology of pain and depression

Patients with chronic pain suffer more than just from the pain. Immobilization, isolation, lost of social contacts, depression and catastrophic thinking considerably changes their quality of life. Frequent co-morbidity of chronic pain and depression arise a question of overlapping pathophysiological mechanisms. This review discusses different mechanisms of pain and clinical pain representation in the human brain. The treatment of chronic pain with adjuvant analgesics is briefly mentioned.

Keywords: chronic pain, peripheral and central mechanisms of pain, depression, pharmacological treatment.