Psychiatria pre prax 2/2017

Parasomnie viazané na REM spánok

MUDr. Mária Tormašiová, PhD., MUDr. Vladimír Haň

Parasomnie sú nežiaduce motorické prejavy alebo zmyslové zážitky, ktoré sa vyskytujú pri zaspávaní, počas spánku alebo pri prebúdzaní. Niektoré parasomnie sú viazané na NREM, iné na REM spánok, môžu sa navzájom kombinovať a často sa vyskytujú s inými poruchami spánku. Parasomnie môžu viesť k poruchám kontinuity spánku, niektoré k poraneniam pacienta aj spoluspiaceho partnera s negatívnymi psychosociálnymi dôsledkami. Prehľadový článok sa zameriava na REM parasomnie s dôrazom na poruchy správania v REM spánku, podľa aktualizovaných diagnostických kritérií.

Kľúčové slová: parasomnie, poruchy správania v REM spánku, spánková obrna, nočné mory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

REM-related parasomnias

Parasomnias are characterised as adverse motor symptoms or sensations that occur while falling asleep, sleeping or waking up. Parasomnias may occur during NREM or REM sleep, they can be combined and often associated with the other sleep disorders. They can lead to disruption of a continuity of a sleep, injury of a patient or bed-partner with negative psychosocial consequences. The aim of this review paper is to summarize current knowledge on REM parasomnias - especially those combined with REM sleep behavioural disorders - according to the updated diagnostic criteria.

Keywords: parasomnias, REM sleep behaviour disorder, sleep paralysis, night mare