Psychiatria pre prax 5/2003

Paranoidné stavy v séniu

MUDr. Lívia Vavrušová

Paranoidné stavy v séniu sú diagnostickým a terapeutickým problémom, s ktorým sa v klinike stretávame pomerne často. Snažili sme sa načrtnúť niektoré teoretické východiská paranoidného syndrómu a pripomenúť si bohatú paletu paranoidných stavov, s ktorou sa môžeme v séniu stretnúť.

Kľúčové slová: paranoidný syndróm, paranoidné stavy, sénium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paranoid states in old age

Paranoid states in old age are a diagnostic and therapeutic problem, with which we deal often in clinical practice. We made some remarks on theoretical basis of paranoid syndrome and to remind you of broad spectrum of paranoid states in old age.

Keywords: paranoid syndrome, paranoid states, old age.