Psychiatria pre prax 1/2017

Paliperidón palmitát na trojmesačné podávanie – základná charakteristika s dôrazom na praktické používanie

Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Po uvedení paliperidónu palmitátu v injekciách s dlhodobým účinkom a s jednomesačným intervalom podávania bol registrovaný nový liek s rovnakou účinnou látkou, ale s možnosťou podávania v intervaloch troch mesiacov. V základných štúdiách bola overená farmakokinetika a účinnosť nového lieku so stanovením odporučených dávok pri prechode z jednomesačnej na trojmesačnú formu. Nová forma podávania môže u časti pacientov znamenať ďalšie zníženie rizika relapsu pre potenciálnu nonadherenciu a môže významne prispieť k zníženiu záťaže a diskomfortu pri užívaní depotnej liečby. Cieľom článku je podať základné informácie o vlastnostiach paliperidónu palmitátu s trojmesačným intervalom podávania a o spôsobe jeho aplikácie pri praktickom použití.

Kľúčové slová: paliperidón palmitát, dlhodobá liečba, schizofrénia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paliperidone palmitate for once a three month application. Basic characteristics with emphasis on clinical use

After the availability of paliperidone palmitate long acting injection with once a month administration, the new drug form with the same active substance, but with once a three month administration, was approved. Pharmacokinetics characteristic and efficacy of the new drug was determined in pre-registration studies and recommended doses when switching from one month to three months form were defined. The new drug may be effective in further reduction of the risk of relapses caused by nonadherence and may significantly reduce the burden and discomfort connected with depot medication. The aim of the article is to provide basic information on characteristics of paliperidone palmitate for three-month intervals of administration and to describe the mode of application in clinical practice.

Keywords: paliperidone palmitate, long-term treatment, schizophrenia