Psychiatria pre prax 2/2008

OTRAVY ALKOHOLOM A ÚMRTIA V ŤAŽKOM STUPNI OPITOSTI V REGIÓNE SEVERNÉHO SLOVENSKA

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. Ľubomír Straka, MUDr. František Štuller, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

Autori vykonali komplexnú analýzu dvanásťročného súboru prípadov úmrtí na otravu alkoholom a úmrtí, v ktorých zohral alkohol rozhodujúcu úlohu v mechanizme smrti v severnom regióne Slovenskej republiky. Na jej základe poukazujú na narastajúci trend nadmerného požívania alkoholu v spoločnosti s jeho fatálnymi dôsledkami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť