Psychiatria pre prax 3/2016

Orthorexia – novodobý fenomén?

MUDr. Iveta Fiziková

Othorexia nervosa opisuje patologickú posadnutosť správnou výživou, ktorá je charakterizovaná reštriktívnou diétou a prísnym vylúčením „nezdravých či nečistých potravín“. Napriek tomu, že vznik orthorexie je spojený s túžbou dosiahnuť optimálne zdravie, orthorexia môže viesť k nutričným nedostatkom, zdravotným komplikáciám a zlej kvalite života. Príznaky orthorexie sú závažné, chronické a idú nad rámec výberu len životného štýlu. Hoci je orthorexia často pozorovaná, zatiaľ nie je uznaná ako psychická porucha. Uvedená práca je komplexným prehľadom histórie, symptómov, diferenciálnej diagnostiky a terapie orthorexie.

Kľúčové slová: orthorexia, diagnostika, diferenciálna diagnostika, prevalencia, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Orthorexia – a latter-day phenomenon?

Orthorexia nervosa describes a pathological obsession with proper nutrition that is characterized by a restrictive diet, and rigid avoidance of ,,unhealthy or impure foods”. Despite of the rise of orthorexia is accompanied with desire to achieve optimum health, orthorexia may lead to nutritional deficiencies, medical complications, and poor quality of life. Orthorexia symptoms are serious, chronic, and go beyond only a lifestyle choice. However orthorexia is frequently observed, is not yet formally recognized as a psychiatric disorder. This paper is a complex review of history, symptoms, diffrential diagnostics, and therapy of orthorexia.

Keywords: orthorexia, dianostics, differential diagnostics, prevalence, therapy