Psychiatria pre prax 1/2007

Organické poruchy osobnosti

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Organická porucha osobnosti je málo diagnostikovaná jednotka, která je ve skutečnosti častější. Organické faktory mohou výrazně zasáhnout do struktury osobnosti. Jsou probrány různé klinické projevy a dle jejich převažujícího výskytu pojmenované různé typy poruch osobnosti. Dále jsou probrány nejčastější lokalizace lézí zodpovídajících za organickou poruchu osobnosti a také nejčastější příčiny těchto poruch. Mezi nejčastější příčiny náleží cerebrovaskulární faktory, stavy po traumatech, infekcích a intoxikacích mozku, epilepsie, stavy po neurochirurgických zákrocích. Některé organické poruchy osobnosti jsou při vhodné terapii základní příčiny alespoň částečně reverzibilní.

Kľúčové slová: amygdala, frontální kortex, organicita, osobnost, poruchy chování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ORGANIC PERSONALITY DISORDERS

Organic personality disorder is an infrequently diagnosed entity that is in reality more common. Organic factors may significantly influence personality structure. Various clinical presentations are discussed and various types of personality disorder are classified according their prevailing symptoms. Further on we discuss the most frequent localization of lesions responsible for organic personality disorder as well as their most frequent causes. Cerebrovascular factors, trauma consequences, infections and central nervous intoxications, epilepsy, status post neurosurgical interventions belong to the most frequent causes. Some organic disorders are at least partially treatable with suitable therapy of underlying disease.

Keywords: amygdala, frontal cortex, organic involvement, personality, behavioral disorders.