Psychiatria pre prax 4/2016

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

MUDr. Vanda Franková

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek. V terminálním stadiu demence přecházíme na paliativní léčbu.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, terapie, inhibitory cholinesteráz, memantin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimising treatment in Alzheimer’s disease

The first step in Alzheimer’s disease treatment is an accurate diagnosis and recognition of all symptoms of the disorder. Management should start as soon as possible, optimally in the initial stage of the disease. The approach has to be complex, person-centred and conclude not only the patient but also his family/caregivers. Careful assessment for any comorbidities, their treatment and programming meaningful activities is necessary. Management of problem behaviors begins with a careful search for triggers and causative factors, where possible should be non-pharmacological. Cholinesterase inhibitors and memantine are recommended for Alzheimer’s disease treatment. In the terminal stage of dementia the palliative approach should be considered.

Keywords: Alzheimer’s disease, treatment, cholinesterase inhibitors, memantine