Psychiatria pre prax 5/2001

Olanzapin u tikových poruch v dětství

MUDr. Marie Foltýnová

Autorka uvádí dvě kazuistiky pacientů s hyperkinetickou poruchou chování s komorbiditou chronické motorické tikové poruchy, u nichž došlo k vymizení tikových projevů při léčbě olanzapinem.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť