Psychiatria pre prax 6/2007

OLANZAPÍN A GRAVIDITA

MUDr. Marek Zelman, MUDr. Lenka Jenčová

Farmakoterapia akéhokoľvek ochorenia v gravidite so sebou prináša samozrejmé riziká negatívneho účinku farmaka na plod. Pri psychotických ochoreniach vzhľadom na riziko exacerbácie stavu je často risk – benefit naklonený na stranu kontinuálnej farmakoterapie napriek možnému ohrozeniu nenarodeného dieťaťa. Príspevok sumarizuje literárne zdroje o podávaní olanzapínu počas gravidity a ilustruje ho na podklade troch kazuistík.

Kľúčové slová: olanzapín, gravidita, risk-benefit

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OLANZAPINE AND PREGNANCY

The pharmacotherapy of any disease in pregnancy brings potential risk of negative effect of drugs for fetus. In keeping with risk of an exacerbation of psychotic disorders we often decide for continual therapy despite a possible menace for an unborn child. Our article summarizes the literary sources about using of olanzapine in pregnancy and shows three case reports.

Keywords: olanzapine, pregnancy, risk-benefit