Psychiatria pre prax 3/2021

Odporúčaný „case management“ pacienta adiktologickými službami – kazuistika

Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

V prezentovanom kazuistickom príbehu chceme poukázať na postup práce s náročným klientom, pre ktorý je typický proaktívny vzťah „case manažéra“ (lekár, psychológ, sociálny pracovník) k pacientovi. Práca s prezentovanými metódami v kazuistickej štúdii je príležitosťou na zjednotenie resp. prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a tiež na lepšie pochopenie životného štýlu pacienta.

Kľúčové slová: individuálny prístup, adiktologické poradenstvo, case managment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recommended case management of patient by addictological services – case report

In the presented case story, we want to point out the process of working with a demanding client, who is characterized by a proactive relationship of the case manager (doctor, psychologist, social worker) to the patient. The work with the presented methods in the case study is an opportunity for unification resp. linking health and social care and also for a better understanding of the patient‘s lifestyle.

Keywords: individual approach, addictology counseling, case management