Psychiatria pre prax 2/2009

Ochranné liečby

MUDr. Dalibor Janoška

Práca sa venuje analýze 117 hospitalizácií pacientov s nariadenou ochrannou liečbou ústavnou formou v priebehu 10 rokov z hľadiska demografie, diagnózy, diagnostických rozdielností a povahy trestných činov. Hodnotí priebeh hospitalizácií, okolnosti a časové obdobia nástupu na liečbu ako i ukončenia hospitalizácie.

Kľúčové slová: ochranná liečba, trestný čin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Protective treatment

The article deals with analysis of 117 hospitalized patients with ordered protective in-patient care during 10 years in terms of demography, diagnostics, diagnostic differences and nature of crimes. There are evaluated course of hospitalization, circumstances, time of beginning and ending of hospitalization.

Keywords: protective treatment, crime