Psychiatria pre prax 5/2003

Očekávání pacientů od léčby erektilní dysfunkce v 21. století

MUDr. Ondřej Trojan

Článek se snaží shrnout komplexnost problematiky erektilní dysfunkce v kontextu partnerských vztahů, biopsychosociálních vlivů a očekávání pacientů. Respektuje možnosti a hranice léčby a snaží se nastínit model optimálního přístupu pro třetí milenium a upozorňuje na určitá úskalí klinické práce, přičemž nepomíjí význam osobnosti terapeuta.

Kľúčové slová: erektilní dysfunkce, inhibitory PDE5, vardenafil, tadalafil, sildenafil, stárnutí, psychosociální vlivy, psychoterapie, kvalita života.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Patients‘ Expectations From the Treatment of Erectile Dysfunction in 21st. Century

The goal of published article is to summarize the complexity of erectile dysfunction in the context of partnership, biopsychosocial setting and patients‘ expectations. It respects the limits of the treatment and aims to outline a model of optimal approach for the 3rd. millenium. It higlihgts some obstacles of the clinical work not omitting the significance ot therapist’s personality.

Keywords: erectile dysfunction, inhibitors of PDE5, vardenafil, tadalafil, sildenafil, ageing, psychosocial influences, psychotherapy, quality of life.