Psychiatria pre prax 6/2007

NOVODOBÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

MUDr. Jozef Benkovič

Autor v práci charakterizuje problematiku niektorých novodobých nelátkových závislostí, hlavne závislosti na internete a nakupovaní. Na kazuistike liečeného pacienta závislého na nakupovaní poukazuje na špecifiká tejto problematiky, ako aj možnosti liečby.

Kľúčové slová: závislosť na internete, chorobné nakupovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW AGE DISORDERS OF NON SUBSTANCE DEPENDENCES

The author specifies characteristics of new age disorders of non substance dependences in this article, especially dependence on internet and shopping. The case study of treated patient addicted to shopping refers to specifics of this topic as well as the possibilities of treatment.

Keywords: internet addiction disorder, compulsive schopping disorder