Psychiatria pre prax 3/2005

Novinky z oblasti diagnostiky a léčby duševních poruch

MUDr. Tomáš Kašpárek

Dvě menší, placebem kontrolované studie srovnávaly efekt adjuvantní terapie risperidonem u schizofrenních pacientů s nedostatečnou odpovědí na klozapin. V první (n = 40) vedla 12týdenní kombinace klozapinu s risperidonem k signifikantně většímu počtu pacientů, kteří na léčbu odpověděli. Naopak druhá studie (n = 35) po 6 měsících léčby pozitivní efekt nenalezla.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť