Psychiatria pre prax 4/2022

Novinky v neurostimulačních metodách mozku

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Neurostimulační metody mozku jsou oblastí psychiatrie, která se velmi rychle vyvíjí. Nejčastěji se dělí na invazivní a neinvazivní. V psychiatrii se zatím více uplatňuje druhá skupina. Náleží mezi ně transkraniální magnetická stimulace, transkraniální stimulace stejnosměrným proudem, ale také elektrokonvulzivní terapie. Zatímco elektrokonvulzivní terapie a transkraniální magnetická stimulace jsou využívány v klinické praxi, transkraniální stimulace stejnosměrným proudem je stále jen metodou experimentální. V článku jsou uvedeny a diskutovány vybrané novinky týkající se těchto metod publikované v odborné literatuře.

Kľúčové slová: neurostimulační metody, elektrokonvulzivní terapie, transkraniální magnetická stimulace, transkraniální stimulace stejnosměrným proudem

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in brain stimulation methods

Brain neurostimulation methods make a rapidly developing field of psychiatry. They can be divided into invasive and non-invasive methods. The latter group has been used in psychiatry more frequently. This group consists of transcranial magnetic stimulation, transcranial direct current stimulation and also electroconvulsive therapy. While electroconvulsive therapy and transcranial magnetic stimulation are used in clinical practice, transcranial direct current stimulation is still an experimental method. The article presents and discusses selected news published in scientific literature about these methods.

Keywords: neurostimulation methods, electroconvulsive therapy, transcranial magnetic stimulation, transcranial direct current stimulation