Psychiatria pre prax 4/2001

Nové terapeutické přístupy na 3. mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy

MUDr. Hana Papežová, CSc.

Problematika poruch příjmu potravy narůstá, zvyšuje se prevalence, pestrost klinických (atypických) obrazů i procento komorbidit. Přestože v posledním desetiletí byla výzkumy prokázána účinnost kognitivně-behaviorální terapie (40–60 %), zůstávají v platnosti údaje o vysokém procentu chronických průběhů (25–35 %), vysoké úmrtnosti (5–20 %) a sebevražednosti (dvakrát vyšší než u ostatních psychiatrických diagnóz). Proto se ve světě hledají nové psychoterapeutické přístupy, které především pracují se zvyšováním motivace pacientek i rodičů a zlepšováním terapeutického vztahu. Naším úkolem je s těmito postupy seznámit nejširší veřejnost (profesionální i laickou). V tomto článku představujeme terapeutické přístupy, se kterými byly seznámeni účastníci 3. mezinárodní a mezioborové konference o poruchách příjmu potravy v březnu 2001.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť