Psychiatria pre prax 4/2003

Normotenzní hydrocefalus

MUDr. Ivo Černý

Klinická jednotka „normotenzní hydrocefalus“ (NPH – Normal Pressure Hydrocephalus) – asociace poruch chůze, demence a sfinkterových obtíží, normální cytologicko-biochemické hodnoty v likvoru, žádné standardní známky nitrolební hypertenze – tvoří ve věkové skupině nad 60 let až 10 % množiny nemocí mylně léčených jako Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc a jiné. Jedinou racionální léčbou je provedení neurochirurgické zkratové operace (shunt).

Kľúčové slová: normotenzní hydrocefalus (NPH, Hakimova choroba), shunt ventrikulo-atriální, shunt ventrikulo-peritoneální.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Normotensive hydrocephalus

The clinical entity – „normotensive hydrocephalus” (associated with gait disorders, dementia and sphincter difficulties, with normal cytological and biochemical values in liquor, with no common signs typical for intracranial hypertensionfor) represents in age group of patients over sixty years old up to 10% of conditions treated as Parkinson or Alzheimer disease by mistake. The only rational approach is to peform neurosurgical shunt operation.

Keywords: normotensive hydrocephalus (NPH, Hakimo´s disease), ventriculoatrial shunt, ventriculo-peritoneal shunt.