Psychiatria pre prax 4/2020

Neuropsychiatrické prejavy pri COVID-19

MUDr. Dávid Pospíšil

Prvé prípady ochorenia COVID-19 boli opísané v decembri 2019 v čínskej provincii Wuhan u pacientov s nešpecifikovanou vírusovou pneumóniou. Etiologickým agensom ochorenia je tzv. nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý patrí medzi RNA vírusy – koronavírusy, ku ktorým patria aj pôvodcovia ochorenia SARS a MERS. V priebehu niekoľkých týždňov a následne v priebehu roku 2020 došlo k celosvetovému pandemickému rozšíreniu COVID-19 s vysokým množstvom letálnych prípadov. Hlavným klinickým prejavom ochorenia COVID-19 boli spočiatku príznaky infekcie respiračného systému, neskôr sa však vďaka záplave nových poznatkov začalo nazerať na ochorenie COVID-19 ako na multisystémové. Cieľom predkladaného prehľadového článku je predložiť aktuálne poznatky o neurotropizme nového koronavírusu a o spektre neurologických a neuropsychiatrických príznakov ochorenia COVID-19.

Kľúčové slová: nový koronavírus, COVID-19, neuropsychiatrické príznaky, patogenetické mechanizmy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuropsychiatric manifestations in covid-19

First cases of COVID-19 disease were described in December 2019 in Chinese province Wuhan in patients with nonspecific virus pneumonia. The COVID-19 disease is caused by novel coronavirus named SARS-CoV-2, which is RNA virus, which also include the causative agents of SARS and MERS. Within a few weeks and subsequently in the course of 2020, there was a worldwide pandemic spread of COVID-19 with a high number of lethal cases. At the begining we generaly supposted that the main clinical feature are respiratory disturbances, but during the time with new knowledge we look at COVID-19 disease as multisystem disease. The aim of this review article is to present current knowledge about the neurotropism of the novel coronavirus and the spectrum of neurological and neuropsychiatric symptoms of COVID-19.

Keywords: novel coronavirus, COVID-19, neuropsychiatric features, pathogenetic mechanisms