Psychiatria pre prax 4/2008

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEKLIDU SOMATICKÉM ODDĚLENÍ

MUDr. Josef Chval

V článku se zamýšlím nad nejčastějšími příčinami akutního neklidu u somaticky nemocných pacientů. Jedná se o pohled na tuto problematiku z hlediska internisty pracujícího v psychiatrické léčebně, kam jsou neklidní pacienti často z nemocnic odesíláni. Duševní poruchy provázené akutním neklidem, které vznikají nebo se manifestují v souvislosti s hospitalizací pro somatické onemocnění, jsou častou komplikací, zásadním způsobem ovlivňují diagnostické a léčebné možnosti a zhoršují průběh a prognózu somatického onemocnění. Neklid může provázet řadu duševních poruch. Na somatickém oddělení jsou nejčastějšími duševními poruchami, provázenými závažným neklidem, deliria nealkoholové a alkoholové etiologie. Ošetřování neklidného pacienta je pro personál velmi náročné. Při rozhodování o dalším postupu je nutné zvažovat prospěch pro zdraví a bezpečnost pacienta a bezpečnost ostatních pacientů a personálu.

Kľúčové slová: neklid, neklidný pacient, somatické onemocnění, delirium

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE MOST FREQUENT CAUSES OF AGITATION AT A SOMATIC DEPARTMENT

In this article I am turning my mind to the most frequent causes of acute agitation with the somatic patients. This is my view of the problem as I have been working as a internist in a mental home. Agitated patients come here from other types of hospitals. Mental deragements accompanied with acute agitation are often caused or increased thanks to patient´s hospitalization. Their somatic problems are complicated then and they basicly influence diagnostics and ways of treatement. They also turn worse the therapy and prognosis. Agitation may run parallely with lots of mental deseases. The most frequent of then are both deliria: of non-alcoholic and alcoholic etiology. Taking care of agitated patients is verry difficult for the staff. Several features have to be considered when deciding the course of treatment, e. g. health progress, patient´s security as well as other patient´s and staff security.

Keywords: agitation, agitated patient, somatic disease, delirium