Psychiatria pre prax 5/2002

NÁSILNÉ CHOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍI. DÍL – VÝSKYT, ROZDĚLENÍ A KLINICKÉ KORELÁTY

Mgr. Pavel Stopka, Ph.D., MUDr. Jan Vevera, MUDr. Roman Jirák, CSc., MUDr. Ilja Žukov, CSc., MUDr. Tereza Uhrová, Ing. Vojtěch Ort

Autoři popisují nárůst kriminality a násilného chování, jeho rozdělení, obecné mechanizmy vzniku násilí, klinické koreláty a problematiku jeho dědičnosti.

Kľúčové slová: agrese, násilí, biologické a environmentální faktory, prevalence, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VIOLENT BEHAVIOUR AND POSSIBILITIES FOR ITS MODIFICATIONPART I – THE OCCURRENCE, CLASSIFICATION AND CLINICAL CORRELATIONS

The authors describe the increase in criminal and aggressive behaviour, its categorization, the general mechanisms of the origin of violence, clinical links and questions of its inheritance.

Keywords: aggression, violence, biological and environmental factors, prevalence, pharmacotherapy.