Psychiatria pre prax 1/2022

Multimodalita trazodónu a jeho využitie v klinickej praxi

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, MUDr. Zuzana Vančová, PhD.

Trazodón je antagonista a inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SARI), ktorý sa používa na liečbu depresie a s ňou asociovaných symptómov už od začiatku 70-tych rokov. Cieľom tohto prehľadového článku je sumarizácia farmakologických vlastností trazodónu v liečbe širokého spektra klinických symptómov, vrátane symptómov depresie, úzkosti, iritability a nespavosti, v kontexte novšie publikovaných informácií.

Kľúčové slová: depresia, úzkosť, nespavosť, iritabilita, trazodón, sexuálna dysfunkcia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Multimodality of trazodone and its use in daily clinical practice

Trazodone is a serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARI) that has been available for the treatment of depresion and associated symptoms since the early 1970s. The aim of this review is to summarize the pharmacological properties of trazodone in improving of broad spectrum of symptoms, including symptoms of depression, anxiety, irritability, and insomnia in the context of newly published data.

Keywords: depression, anxiety, insomnia, irritability, trazodone, sexual dysfunction