Psychiatria pre prax 2/2004

Münchhausenův syndrom

Ing. MUDr. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust

Münchhausenův syndrom je behaviorální komplex, ve kterém pacienti smýšlejí svá anamnestická data a předstírají tělesné nebo duševní příznaky za účelem hospitalizace. Shrnujeme historii, symptomatiku, diferenciální diagnostiku a možnosti léčby Münchhausenova syndromu. Souhrn literatury je doplněn vlastní klinickou zkušeností. Je popsána kazuistika Münchhausenova syndromu.

Kľúčové slová: Münchhausenův syndrom, předstíraná porucha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Münchhausen´s syndrome

Münchhausen´s syndrome is a behavioral complex in which patients feign their history and physical or psychical symptoms, and seek a hospital admission. We sum up the history, symptoms, differential diagnosis, and treatment possibillities of Münchhausen´s syndrome. The review of the literature is accompanied by our own clinical experience. We present one case of the Münchahusen´s syndrome.

Keywords: Münchhausen´s syndrome, factitious disorder.