Psychiatria pre prax 2/2009

Možnosti psychologické diagnostiky sexuálního života mužů z infertilních párů

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., Mgr. Jan Šmahaj, MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D., doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

Sexuální život u párů podstupujících především psychicky náročný proces IVF je velmi exponovanou oblastí, která v rámci řady center provádějících tuto léčbu není na straně mužů dostatečně ošetřena. Uvádíme přehledné výsledky dotazníku Sexuální funkce muže, administrovaného na vzorku 75 mužů v Centru asistované reprodukce (CAR) Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc. Výsledky jsou statisticky porovnány s kontrolním souborem. V přípravné fázi, před prvním IVF cyklem, jsme u sledované skupiny mužů s mediánem snah o početí 4 let nezjistili změny sexuálního života v porovnání s muži, kteří fertilitní problém neřeší.

Kľúčové slová: asistovaná reprodukce, infertilita, sexuální funkce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Application of psychological diagnostic on males in IVF couples

Sexual life of couples undergoing the psychologically demanding IVF process is a highly sensitive issue that is in many medical centers providing this treatment with respect to males insufficiently addressed. We present well-arranged results of the Male Sexual Function questionnaire administered to a sample of 75 males in the Assisted Reproduction Center (CAR) at the Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Olomouc. The findings are statistically compared to a control group. In the preliminary stage, before the first IVF cycle, we did not find any change in the sexual life of the individuals in our sample with the median of conception efforts being 4 years compared to the men who do not deal with any fertility problems.

Keywords: assisted reproduction, infertility, sexual functions