Psychiatria pre prax 2/2007

Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi

MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Autoři popisují možnosti dělení agitovanosti a násilného chování, mechanizmy jejich zvládání a metody psychologické první pomoci a farmakoterapie. V článku jsou dále diskutovány léčebné strategie u akutní/perzistentní nepsychotické a akutní/perzistentní psychotické agitace a násilného chování pomocí benzodiazepinů, antipsychotik, antidepresiv, betablokátorů a thymoprofylaktik.

Kľúčové slová: agrese, násilí, farmakoterapie, benzodiazepiny, antipsychotika, antidepresiva, betablokátory, thymoprofylaktika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ways and means of control of agitated and violent behavior in psychiatry practice

Authors describe a classification of agitation and violent behavior, mechanisms of its control and methods of psychological first aid and pharmacotherapy. The treatment strategies of acute/persistent nonpsychotic and acute/persistent psychotic agitation and violent behavior with benzodiazepines, antipsychotic medications, antidepressive medications, beta blockers and thymoprophylactics are further discussed.

Keywords: aggression, violence, pharmacotherapy, benzodiazepines, antipsychotics, antidepressive medications, beta blockers, thymoprophylactics.