Psychiatria pre prax 4/2022

Možnosti farmakoterapie poporodní deprese při zachování laktace

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Období během těhotenství a po porodu je časem výzev pro všechny rodiče a narušení duševního zdraví situaci značně komplikuje. Deprese patří mezi nejčastější psychické poruchy, které mohou ženu po porodu postihnout. Rozhodování o farmakoterapii duševních poruch v těhotenství a v době kojení bývá v klinické praxi zdrojem nejistoty. Znalosti o bezpečnosti antidepresiv při kojení se však dynamicky vyvíjejí a dle současných znalostí máme na výběr z více antidepresiv, jež jsou považována za slučitelné s kojením. Toto sdělení je doplněno i kazuistickou ukázkou.

Kľúčové slová: poporodní deprese, antidepresiva, kojení, farmakoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of pharmacotherapy of postpartum depression while maintaining lactation

The period of pregnancy and postpartum is a time of challenge for all parents, and mental health disorders greatly complicate the situation. Depression is one of the most common mental disorders that can affect a woman after childbirth. Decisions about pharmacotherapy of mental disorders in pregnancy and lactation are a source of uncertainty in clinical practice. However, knowledge about the safety of antidepressants during breastfeeding is evolving dynamically, and according to current knowledge, we have a choice of several antidepressants that are considered compatible with breastfeeding. The communication is accompanied by a case study.

Keywords: postpartum depression, antidepressants, breastfeeding, pharmacotherapy