Psychiatria pre prax 4/2002

Monoterapia versus kombinovaná liečba akútnej fázy depresívneho typu schizoafektívnej poruchy

MUDr. Ľubomíra Vojteková, MUDr. René Pospíšil, prof. Angelos Halaris, M.D., PhD.

Napriek celospoločenskej závažnosti schizoafektívnej poruchy, liečba tohto ochorenia nebola doteraz dostatočne preskúmaná. Cieľom práce je poskytnúť prehľad farmakoterapeutických postupov používaných v akútnej fáze liečby depresívneho typu schizoafektívnej poruchy na Psychiatrickej klinike LFUK a FN v Bratislave a porovnať ich s výsledkami publikovaných štúdií. Autori zistili, že najrozšírenejšou farmakoterapeutickou stratégiou v danej indikácii je kombinácia neuroleptík s antidepresívami (32,6%), resp. antiepileptikami (28,85%). V účinnosti monoterapie neuroleptikom a kombinovanej liečby sa v sledovaných parametroch nezistil štatisticky významný rozdiel. Zaznamenal sa trend, ktorý podporujú aj výsledky publikovaných štúdií, preferovať monoterapiu atypickými neuroleptikami. Porovnanie účinnosti monoterapie atypickými neuroleptikami a kombinovanej liečby je potrebné overiť v prospektívnej kontrolovanej štúdii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť