Psychiatria pre prax 2–3/2010

Monoterapia amisulpridom u dojčiacej psychotickej pacientky

MUDr. Michal Patarák

Príspevok odhaľuje príbeh pacientky s pomaly sa rozvíjajúcim psychotickým ochorením, ktoré v prvom kontakte nápadne pripomínalo depresiu. Až počas hospitalizácie bola diagnostikovaná schizoformná psychóza a dojčiacej pacientke bolo úspešne nasadené antipsychotikum amisulprid. Na záver článku sú analyzované zvláštnosti prípadu a je ponúknutá séria praktických reflexií ku kazuistike.

Kľúčové slová: amisulprid, schizofrénia, laktácia, laktačná psychóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Amisulprid monotherapy in breastfeeding psychotic patient

Contribution reveals the story of the female patient with slow evolving psychotic affection, which primarily conspicuously resembled depression. Only during hospitalization was formalized the diagnosis of schizoform psychosis and antipsychotic drug amisulprid was successfully administered to the breastfeeding patient. At the end of the article the curiosities of the case are analyzed and series of practical reflections are offered.

Keywords: amisulprid, schizophrenia, lactation, lactation psychosis.